new_rogo.gif◎稽古日程・時間


月会費

社会人

3000円

6ヶ月まで2000円

学生
中・高校生

2000円

6ヶ月まで1000円

小学生

2500円

6ヶ月まで1500円

 未就学児

 3000円

6ヶ月まで2000円


◎入会に必要なもの


◎道着